Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Online din Romania

La orizont

Competențe digitale pentru o educație de calitate

 

Titlul cursului: Competențe digitale pentru o educație de calitate

Scopul programului de formare: Eficientizarea actului educațional prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin de integrare a noilor tehnologii informaționale în activitățile de predare - învățare.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Înțelegerea particularităților activității de predare – învățare în mediul digital

2.   Integrarea tehnologiei informației în activitatea de predare - învățare

3.   Utilizarea adecvată a programelor de învățare în mediul digital

4.   Derularea proceselor de evaluare în mediul digital

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.   Integrarea noilor tehnologii informaționale în activitatea de predare - învățare

2.   Adaptarea procesului instructiv – educativ la particularitățile specifice mediului digital

Competențe specifice:

Ø Operarea cu concepte specifice activităților de predare - învățare în mediul digital

Ø Crearea contextelor de învățare și a conținuturilor adecvate predării în mediul digital

Ø Gestionarea programelor de învățare în mediul digital

Ø Evaluarea în mediul digital

 


Inapoi la lista de articole