ANALIZA DATELOR ÎN CERCETAREA PSIHOLOGICĂ

Descriere
Reeditarea acestei cărţi răspunde unei nevoi științifice de a acoperi anumite tematici suplimentare, utilizate frecvent în cercetare, dar care nu erau prezentate în conținutul primei ediții - spre exemplu, procesul de adaptare pe populație românească a instrumentelor psihologice construite în străinătate, modul de derulare a analizelor de moderare și mediere, cu scopul de a aprofunda studiul relației dintre variabilele de interes. Această ediţie a doua a lucrării cuprinde o prezentare detaliată a beneficiilor și a limitelor asociate utilizării acestor demersuri, alături de exemple concrete de lucru în această direcție.
De asemenea, carte "traduce" tehnicile statistice cele mai utilizate în cercetarea psihologică de vârf - regresia multiliniară, tehnicile ANOVA sau ANCOVA, analiza factorială exploratorie şi cea confirmatorie - pentru toţi psihologii care întâmpină dificultăţi în înţelegerea demersului statistic din cadrul unor cercetări pe care le întreprind. În acest sens, lucrarea prezintă şi discută rezultatele oferite de două dintre cele mai des întâlnite programe statistice: SPSS şi AMOS. Alături de acestea, au fost introduse unele programe suport, cum este PowerStaTim 1.0, pentru analiza mărimii efectului și a puterii statistice sau ModGraph, pentru analiza aprofundată a relației de moderare. Pe lângă interpretarea rezultatelor oferite de aceste programe, fiecare capitol conţine una sau mai multe baze de date, care pot fi descărcate gratuit de pe internet. Fişierele respective pot fi utilizate de cititorii care dispun de aceste programe statistice, pentru a exersa problemele discutate.
Această carte este fundamentală pentru psihologi sau studenţi, prin aceea că le spune clar ce şi de ce să facă într-un anumit mod şi nu în altul. Ea oferă informaţii pertinente despre ceea ce se găseşte în spatele formulelor statistice pe care le utilizăm într-o cercetare.

ISBN: 978-606-8244-23-5

Pret: 42.00 Lei

Disponibilitate: In stoc


Lasati un comentariu pentru acest produs (click aici)
Apreciere
APLICAŢII PRACTICE ALE PSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIONALE
APLICAÅ¢II PRACTICE ALE PSIHOLOGIEI ORGANIZAÅ¢IONALE

ISBN: 978-973-7973-60-3

Colecţia Psihologul expert Autori: Sofia Chirică, Daniela Andrei, Cătălina Ciuce Anul apariției: 2009 Cartea oferă cunoştinţe avansate despre psihologia organizaţiilor şi este, în acelaşi timp, un ghid eficient pentru optimizarea organizaţiilor şi a procesului de învăţare.

19.00 RON

STATISTICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE Noţiuni de bază - Statistici univariate
STATISTICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE Noţiuni de bază - Statistici univariate

ISBN: 978-973-7973-63-4

Colecţia Psihologul expert Autor: Cristian Opariuc-Dan Anul apariției: 2009 Statistica lui C. Opariuc-Dan reprezintă o statistică aplicată prin experienţă profesională într-o mulţime de situaţii de cercetare ştiinţifică.

24.00 RON

DETECŢIA MINCIUNII ŞI A COMPORTAMENTULUI SIMULANT: DILEME ŞI OPORTUNITĂŢI
DETECÅ¢IA MINCIUNII ÅžI A COMPORTAMENTULUI SIMULANT: DILEME ÅžI OPORTUNITÄ‚Å¢I

ISBN: 978-606-8244-48-8

Colecţia Psihologul expert Autor: Aldert Vrij Coordonatorul traducerii din limba engleză: George Visu-Petra Anul apariției: 2012 Cartea propune o perspectivă actualizată asupra cercetărilor în domeniul comportamentului simulant şi analizează eficienţa şi acurateţea celor mai importante instrumente de detecţie a acestuia.

49.00 RON