Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Online din Romania

La orizont

Pagina pentru membri

În această secțiune, ACPOR vă pune la dispoziție informații importante despre:


 

Organigrama ACPOR


 

Consiliul Director ACPOR

  Mircea Miclea | PREȘEDINTE

Psiholog principal, doctor în psihologie
profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
click pentru CV

 
  Amalia Ciuca | VICEPREȘEDINTE

Psiholog clinician, psihoterapeut și formator
doctor în psihologie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
click pentru CV

 
  Roxana Sălăjan (Costache) | SECRETAR GENERAL

Psiholog clinician, psihoterapeut
click pentru CV

 

 

Cenzor

  Anca Miron | CENZOR

Psiholog clinician, psihoterapeut
click pentru CV

 

 

Membri fondatori

  Ștefania Miclea | MEMBRU FONDATOR

Psiholog principal, doctor în psihologie
specialist în psihoterapie și supervizor în psihologie clinică
click pentru CV

 
  Anca Teodora Bălaj | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician, psihoterapeut și formator
doctor în psihologie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)
click pentru CV

 
  Ozana Budău | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician, formator și teatrolog
Drd în Teatru și Artele Spectacolului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
click pentru CV

 
  Adela Perte | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician
Master în Psihologie clinică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
click pentru CV


 

 

Listă membri ACPOR

 

 


 

Drepturile și obligațiile membrilor ACPOR

Membrii ACPOR au următoarele drepturi, conform Statutului asociației:

  1. să exercite competențele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele și hotărârile asociației;
  2. să aleagă și să fie aleși în Consiliul director, dacă au împlinit vârsta de 25 ani, au aptitudini și capacități pentru funcțiile pentru care candidează și nu au cazier penal;
  3. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
  4. să folosească bunurile asociaţiei în vederea realizării scopului acesteia, în conformitate cu deciziile Consiliului director;
  5. să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele asociaţiei.

Membrii ACPOR au următoarele obligații, conform Statutului asociației:

  1. să respecte fără rezerve statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului director al asociaţiei;
  2. să apere fără rezerve interesele şi însemnele asociaţiei, imaginea şi prestigiul său şi ale membrilor săi;
  3. să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat.

 

Înscrierea membrilor în ACPOR

Poate dobândi calitatea de membru ACPOR orice cetățean român care este licențiat în psihologie sau în profesii asimilate și care are interese comune scopului și obiectivelor asociației.

Pentru înscrierea în ACPOR, candidații trebuie să consimtă să respecte prevederile Actului constitutiv al asociației, ale Statutului ACPOR și ale Regulamentului de organizare și funcționare. De asemenea, înscrierea presupune achitarea taxei de înscriere în cuantum de 20 RON în contul bancar al asociației.

Puteți consulta Statutul ACPOR accesând link-ul:   Pentru înscrierea în ACPOR vă rugăm să accesați link-ul:
Statutul ACPOR   CERERE DE îNSCRIERE